JPN
Todo
Tempo Médio de Luta, Longo
5 Hatsu Hioki 15:00
8 Takeya Mizugaki 14:19
37 Yoshihiro Akiyama 12:18