JPN
Todo
Tempo Total de Luta
71 Takeya Mizugaki 1:54:30
75 Mark Munoz 1:49:54
97 Hatsu Hioki 1:30:00