JPN
Todo
Tempo Total de Luta
70 Takeya Mizugaki 1:54:30
74 Mark Munoz 1:49:54
96 Hatsu Hioki 1:30:00